Udlejning - Compta

Gå til indhold

Hoved menu:

Satser mv. > Satser privat / lønmodtager

20192020
Udlejning af værelser (i dele af eller hele året) eller af din egen bolig (i en del af året):


Skattefri bundgrænse for indtægter (inkl. betaling for forbrug mv.), når man er ejer: 1,33 % af ejendomsværdien, dog min.24.000 kr.
24.000 kr.
Skattefri bundgrænse for indtægter (inkl. betaling for forbrug mv.), når man er lejer/andelshaver: 2/3  af den samlede årlige boligafgift (inkl. betaling af forbrug mv.) 

I 2018, 2019 og 2020 er valgfrihed mellem to forskellige regler om bundfradrag. Den ene er den regel, som er beskrevet for ejer og lejer/andelshaver. Den anden regel giver et fast beløb i bundfradrag på

28.600 kr.

29.300 kr.
Udlejning af sommerhus: 


Skattefri bundgrænse for indtægter (inkl. betaling for forbrug mv.), når man udlejer privat
11.200 kr.11.500 kr.
Skattefri bundgrænse for indtægter (inkl. betaling for forbrug mv.), når man udlejer gennem bureau
40.900 kr.
41.800 kr.
Beskatning af indtægter ud over den skattefri bundgrænse60 %60 %
For både udlejning af værelser mv. og sommerhus gælder det, at du altid kan vælge at opgøre de faktiske indtægter og udgifter (såkaldt "regnskabsmæssig opgørelse")  i stedet for at bruge de ovenstående skatteregler. Har du først valgt dette, kan du ikke gå tilbage til metoden med skattefri bundgrænse.

Hvis man har en selvstændig udlejningsejendom, hjælper vi naturligvis gerne med regnskab og skattemæssige opgørelser. 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu