Aktuelt - Compta

Gå til indhold

Hoved menu:


Aktuel information fra Compta

Vi er glade for at kunne tilbyde dig at læse aktuel information i bladet "DIN REVISOR INFORMERER". 

Tryk på linket nedenunder for at finde det seneste nummer af DIN REVISOR INFORMERER i en version, hvor du kan læse bladet online:
 
Nedenfor finder du et arkiv af tidligere udgaver af DIN REVISOR INFORMERER. Tryk på ADOBE-logoerne for at åbne nyhedsbrevene i pdf-format.

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst!

1. kvartal 2021
Her kan du blandt andet læse om:
 • Hvis din virksomhed anvender elektricitet til rumopvarmning, bliver
  elregningen for 2021 formentlig noget billigere end 2020.
 • TastSelv-koden til Skattestyrelsens hjemmeside og til brug for dine
  indberetninger forventes at ophøre den 6. juli 2021.
 • Hvis dit selskab er økonomisk trængt, har du blandt andet mulighed for
  enten selv at træde til eller at indgå en tvangsakkord.
 • Nu kan andelsboligforeninger undgå, at andelskronen falder.
 • Du kan spare mange penge ved at købe en grøn bil.
Særnummer februar 2020 med tema om IT-sikkerhed
Her kan du blandt andet læse om:
 • Håndværkerfradraget er i forbindelse med coronakrisen hævet til 25.000
  kroner per voksne person i en husstand i 2021. Servicefradraget er også
  hævet til 25.000 kroner.
 • Du kan søge om genstartskapital, hvis din økonomi er trængt under
  coronakrisen. Ordningen er etableret via Vækstfonden.
 • Det er også i 2021 muligt at afholde elektroniske generalforsamlinger.
 • I forbindelse med ansøgning om hjælpepakker skal du huske at indsende
  de faktiske beløb til efterkontrol. Læs om de forskellige frister.
 • Forretningsstrateg Nils Wegener fortæller om vigtigheden af ikke at få
  tunnelsyn, når coronakrisen hærger. Hans opfordring lyder, at du skal
  genbesøge sin forretningsmodel og eventuelt justere den.
 • Vær opmærksom på, at mange virksomheder skal betale moms for to
  perioder den 1. marts 2021. Hav likviditeten klar, da forsinkelse med
  betalingen kan betyde ekstra omkostninger. OBS: Efter redaktionens
  afslutning har Folketinget vedtaget en ny hjælpepakke, som giver
  mulighed for at låne disse midler. Dette fremgår ikke af bladet.
 • Pas på med, at dit selskab køber et sommerhus. Hovedaktionærer kan 
  blive hårdt beskattet af at have muligheden for at opholde sig i det.
4. kvartal 2020
Her kan du blandt andet læse om:
 • Skatteregler i forbindelse med brug af uniformer. Beskatning kan ikke komme
  på tale, hvis arbejdstøjet kun må benyttes i arbejdsøjemed.
 • Feriedage fra gammel og ny ferielov. Den nye ferielovs samtidighedsferie
  trådte i kraft den 1. september 2020.
 • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den
  opstillede huskeliste, som kan være god at gennemgå inden årets udgang.
 • Direktør Henrik Skafte fra Pictura har sat sit eget rådgiverhold i et advisory
  board, som giver både personlig og forretningsmæssig sparring og
  inspiration.
 • Hvordan skal du forholde dig til den regnskabsmæssige indregning og
  præsentation af hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen.
 • Selv om nogle momsfrister er udsat i forbindelse med coronakrisen, har du
  stadig mulighed for at betale til de oprindelige frister.

3. kvartal 2020
Her kan du blandt andet læse om:
 • Den 1. september trådte reglerne om samtidighedsferie i kraft. Reglerne
  går forenklet sagt ud på, at man optjener feriedage samtidig med, at disse
  kan afholdes.
 • En gennemgang af udvalgte kompensationsordninger og relaterede frister
  for ansøgning. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at de angivne tidspunkter er de
  datoer, som var gældende, da bladet var færdigskrevet den 13. august.
  Folketinget ændrer løbende på fristerne for hjælpepakkerne, og det kan
  ikke udelukkes, at bladets angivne datoer bliver forældede.
 • I denne coronatid kan du risikere, at nogle af dine kunder ikke kan betale
  til tiden, måske endda går konkurs. Læs om reglerne for opgørelse af tab
  på debitorer.
 • Gode råd i forbindelse med at optimere sikkerheden på
  hjemmearbejdspladsen.
 • Virksomheder har fuldt fradrag for bidrag til velgørenhed i reklameøjemed.
2. kvartal 2020
Her kan du blandt andet læse om:
 • Det er ved at være tid til at indsende selvangivelsen – selv om
  afleveringsfristen er udsat. Læs tre små notitser, som giver dig tips og
  tricks.
 • Generalforsamling i flere former. Selskabsloven giver dig mulighed for at
  afholde generalforsamling med geografisk afstand.
 • Carsten Høiberg driver den familieejede virksomhed Copenhagen Sensor
  Technology og fortæller om, hvordan det er at gå fra at være it-
  medarbejder til at være administrerende direktør i samme virksomhed.
 • Skattestyrelsen kan nægte fradrag for svig. Det viser en nylig afgørelse
  fra Landsskatteretten.
 • I forhold til vennetjenester har du som udgangspunkt vide grænser for,
  hvornår du skal betale skat.
 • Vær opmærksom på udsatte frister for blandt andet betaling af moms og
  lønsumsafgift.

1. kvartal 2020
Her kan du blandt andet læse om:
 • Hvis du sælger varer via internettet, skal du allerede nu forberede dig på
  at anvende to-faktorgodkendelser ved online-betalinger. Du har frist til
  den 14. marts 2021.
 • Finansloven for 2020 skærper beskatningen på en række områder. Det er
  eksempelvis slut med forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen.
 • Martin Rasmussen ejer servicevirksomheden nem-HR og håndterer i den
  forbindelse 20.000 personers data. De nye GDPR-regler har betydet, at
  han har brugt en del kræfter på at leve op til den nye lovgivning.
 • En dansk tandlæge tog på studietur til Japan og lod sit selskab betale alle
  udgifter. En ny afgørelse i Landsskatteretten pålægger tandlægen at
  betale hele turen af egne midler, da studieturen ikke levede op til reglerne
  om, at sådanne ture skal have et solidt fagligt indhold.
 • Ulovlige lån er ren hvidvask. Der er stadig risiko for bøder og skattesmæk,
  når et selskabs ejere eller ledelse ulovligt låner penge i selskabet eller i
  øvrigt sammenblander den private økonomi med selskabets. Nu anses
  ulovlige lån desuden som hvidvask.
Særnummer februar 2020 med tema om IT-sikkerhed
Her kan du blandt andet læse om:
 • En it-sikkerhedsspecialist giver fire gode råd til, hvordan du kan bekæmpe hackerangreb.
 • En gennemgang af begreberne CEO fraud, phishing og ransomware, som alle tre er ubehagelige fænomener og
  kan volde mange it-problemer for såvel store som små virksomheder.
 • Vigtigheden af at tage backup af kundekartoteker, kontrakter, regnskabsmæssige registreringer og andet data, som kan være kritiske at miste.
 • Sikker opbevaring af følsomme data indgår som en del af GDPR-reglerne. Læs om fem store faldgruber i forbindelse med GDPR.
 • Introduktion til en række tech-ord, som ofte bliver anvendt.

4. kvartal 2019
Her kan du blandt andet læse om:
 • De nye feriepengeregler indebærer, at du for fremtiden skal opgøre hver enkelte medarbejders restferie.
 • Virksomheder kan få pålagt at føre elektronisk logbog over de beskæftigede i virksomheden.
  Virksomheder kan desuden blive pålagt at anvende et anerkendt lønsystem.
  Begge pålæg skal ses som et led i bekæmpelse af sort arbejde.
 • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den opstillede huskeliste,
  som kan være god at gennemgå inden årets udgang.
 • Virksomheden Blue North, som gennem crowdfunding rejste en halv million kroner på to timer.
 • Tre trin til hurtigere betaling fra dine debitorer.
 • I serien om it-sikkerhed er turen denne gang kommer til kryptering af visse e-mails.

3. kvartal 2019
Her kan du blandt andet læse om:
 • Det har stadig store konsekvenser, når selskabets ledelse eller kapitalejere
  ikke formår fuldstændigt at adskille privatøkonomi fra selskabets økonomi
 • Du skal være opmærksom på de eventuelle konsekvenser, der er, 
  hvis i overvejer at aflægge årsrapport efter de særlige mikroregler.
 • I serien om it-sikkerhed handler dette nummers artikel om offentligt
  wi-fi, som kan være gift for din it-sikkerhed
 • Kim Jæger er iværksætter, og han fortæller om sine ambitiøse vækstplaner, 
  udfordringer med forskellige toldsatser og om effektiv kreditorhåndtering.
 • En skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner, hvis d forbliver på arbejdsmarkedet
 • i et år efter din pensionsalder.
 • Hvis du er direktør i et selskab eller ejerleder i en personligt ejet virksomhed, 
  er du som udgangspunkt ikke omfattet af de nye regler i ferieloven.

2. kvartal 2019
Her kan du blandt andet læse om:
 • At det nu er slut med at stifte iværksætterselskaber. Eksisterende
  iværksætterselskaber skal enten omdannes eller lukkes ned.
 • Nu hedder det ikke længere selvangivelse, men oplysningsskema.
 • Fra den 1. januar 2019 er det muligt at opnå et investorfradrag ved
  investering i opstartsvirksomheder, dog under visse betingelser.
 • Vær opmærksom på økonomisk svindel i sommerferien. Nogle it-svindlere
  udnytter ferietiden til såkaldt CEO-fraud.
 • Nogle medarbejdergoder er skattefrie, og andre goder skal medarbejderne
  betale fuld skat af.
 • Den nye artikelserie om den nye ferielov, som træder i kraft i efteråret 2020. I
  den første artikel er fokus på overgangsordningen, som indledes den 1.
  september 2019.

1. kvartal 2019
Her kan du blandt andet læse om:
 • Nye momsregler vedrørende gavekort fra den 1. juli 2019.
 • Ændringer i årsregnskabsloven (heriblandt årsnettometoden og muligheder for at opgøre leasingkontrakter.
 • Successen af webshops og vigtigheden af digital markedsføring og god kundeservice.
 • En kendelse fra Landsskatteretten som viser, at du kan risikere at blive beskattet
  af fri bil ved splitleasing.
 • Erhvervsstyrelsen er på vej med en ny standardkontoplan, som små
  selskaber kan anvende i bogføringen.

Særnummer februar 2019 med tema om anvendelse af teknologi i hverdagen
Her kan du blandt andet læse om:
 • Fordele ved at anvende et eksternt firma til at håndtere debitorstyringen.
 • Et online inkassosystem.
 • et online ordrestyringsværktøj, hvor ordrene fra dine kunder styres og kobles sammen med en række øvrige relevante data.
 • Nogle af de trusler, som du kan blive ramt af i forbindelse med anvendelsen af teknologi.
 • Introduktion til en række tech-ord, som ofte bliver anvendt.

4. kvartal 2018
Her kan du blandt andet læse om:
 • Gældende skatteregler når medarbejdere modtager en daglig avis, som er
  betalt af arbejdsgiveren.
 • Skatteregler for rejser og bespisning. SKAT har skarpt øje til fradrag fra
  rejser og repræsentation.
 • Optælling af virksomhedens varebeholdninger. Husk at vurdere, om nogle
  varers værdi skal nedskrives.
 • Vi har opstillet en huskeliste over den lange række af deadlines den 31.
  december.
 • Årsregnskabet kan bruges til mange ting, fx udregning af nøgletal, som kan
  bruges i banken ved låneforhandlinger mv.

3. kvartal 2018
Her kan du blandt andet læse om:
 • Der er formodentlig over en million hacker-angreb i Danmark årligt, og mindre virksomheder har ofte dårlig it-sikkerhed. Du og dine kollegaer skal blandt andet være opmærksomme på falske mails.
 • Som ejerleder i et selskab har du mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte, men vær opmærksom på selskabslovens regler.
 • Nye ejedomsvurderinger er på vej i 2019. De nye vurderinger vil sandsynligvis gøre forældrekøbslejligheder mindre gunstige, da de nye vurderinger formentlig vil være højere end de nugældende vurderinger.
 • Forskellen mellem kryptovalutaer og nationale valutaer er ganske markant. Kryptovalutaer udstedes ikke af en nationalbank og findes kun i digital form.
 • Du kan opnå store fordele ved at have en specialindrettet varevogn under tre tons på gule plader frem for papegøjeplader. Du kan eksempelvis køre ubegrænset til og fra arbejde uden skattemæssige konsekvenser.
 • Regeringen har fremsat et deleøkonomisk forslag, som giver skattelettelser ved udlejning af sommerhuse og boliger via Airbnb eller andre bureauer. 
2. kvartal 2018
Her kan du blandt andet læse om:
 • Du skal huske at betale gevinstafgift, hvis din virksomhed afholder
  konkurrencer på eksempelvis Facebook.
 • Folketinget har vedtaget ændringer til selskabsloven. Det betyder blandt
  andet, at kapitalkravet til aktieselskaber falder fra 500.000 til 400.00 kroner.
  Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2018.
 • Et iværksætter-team er på få år gået fra at være tre til 15 medarbejdere. De
  etablerede et interessentskab, hvor de tre stifere har hæftet både solidarisk
  og personligt.
 • Den nye ferielov gør det muligt at afholde sin ferie umiddelbart efter, at man
  har optjent feriepenge. De ny regler gælder fra 2020.
 • Med et nyt on-line værktøj kan du måle og sætte tal på den samfundsværdi,
  som din virksomhed skaber.
 • Selskabsloven indeholder nogle regler, som du skal overholde, når dit
  selskab udlodder udbytte til kapitalejerne.
1. kvartal 2018
Her kan du blandt andet læse om:
 • Fire forskellige former for erklæringer på dit årsregnskab. Valget af erklæring kan være afgørende for, om du får lån i banken, kan forhandle en lav rente på din kassekredit eller hente den næste store ordre i hus.
 • En sms- og mail-tjeneste, som du kan aktivere i forbindelse med post i din digitale postkasse. Dermed kan du sikre dig, at du ikke overser vigtig digital post fra eksempelvis SKAT eller Erhvervsstyrelsen.
 • At det er blevet lettere at indberette din årsrapport i en ny version, hvis den tidligere indberettede årsrapport indeholdt væsentlige fejl eller mangler.
 • Medarbejdere behøver kun at betale kostpris, uden at det udløser skat, hvis de køber varer eller tjenesteydelser, som virksomheden udbyder til salg.
 • IPads og tablets er populære personalegoder, men medarbejdere kan som hovedregel ikke både have en arbejdsgiverbetalt pc og en tablet uden at blive beskattet. Kun hvis arbejdets karakter kræver det, kan medarbejdere have begge uden at skulle beskattes.
   
Særnummer februar 2018 med tema om værdifuld viden om økonomi
Her kan du blandt andet læse om:
 • Der er mange online regnskabsprogrammer på markedet, og det gælder om
  at vælge netop det program, som passer bedst til din virksomhed.
 • Den nye persondataforordning træder i kraft i maj 2018, og du skal være
  opmærksom på, hvad det betyder for jer. Eksempelvis indeholder de nye
  regler krav om dokumentation for jeres behandling af personlige data.
 • En virksomhedsejer fortæller, hvad det vil sige at være en 100 procent data-
  drevet virksomhed og at leve i et teknologisk ræs, hvor kerneproduktet ikke
  er unikt.
 • Du kan nu få adgang til et nyt online værktøj, hvor du kan trække en række
  selskaboplysninger om dine kunder og andre samarbejdspartnere.
 • Ved siden af temaet om digitalisering kan du læse om et særligt moms- og
  skattetjek, som netop har set dagens lys. Hvis du får gennemført dette tjek,
  vil du indgå i ordningens fordelspakke i forhold til SKAT. Tjekket sender
  samtidig et signal til omverden om, at du er en troværdig samarbejdspartner.
 • Hvis dit selskab har en bil-splitleasingaftale, skal du blandt andet være
  opmærksom på at overholde reglerne om kørselsregnskab.

4. kvartal 2017
Her kan du blandt andet læse om:
 • Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd bestemme, hvem der skal tage sig af dine personlige og økonomiske forhold, hvis du i fremtiden pludselig ikke længere har evne til at varetage dem selv.
 • Når du sælger momsfri ydelser, skal du i hovedreglen betale lønsumsafgift i stedet for moms. Lønsumsafgift skal blandt andet betales af læger, zoneterapeuter, taxavognmænd og bedemandsforretninger.
 • Af den årlige nytårshuskeliste fremgår, at du i år skal gøre klar til den nye persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018.
 • Nytår er også tiden, hvor du kan gennemgå dine pensionsforhold og eventuelt overveje, om du skal indbetale yderligere midler inden årsskiftet.
 • Ikke alle kender forskel på årsregnskab og skatteregnskab. I årsregnskaber vil alle omkostninger som udgangspunkt give et lavere resultat, mens der skattemæssigt ikke altid vil være fradrag i samme omfang.
Særnummer oktober 2017 med tema om ejerskifte
Her kan du blandt andet læse om:
 • De fire faser 
  i et ejerskifte. Faserne omhandler de første overvejelser om ejerskifte, modningen af virksomheden, gennemførslen af ejerskiftet og fasen efter salget, hvor den nye fremtid starter
 • Planlæg ejerskiftet i god tid. Det kan være en rigtig god investering at gå i gang allerede nu, selv om et salg ligger flere år ud i fremtiden
 • Meget kan være vundet ved at sikre sig, at virksomheden har den rette virksomheds- og selskabsform. Det kan eksempelvis nogle gange være en god idé at etablere et holdingselskab
 • Overvej, om en ophørspension kan være med til at forsøde dine år som pensionist
3. kvartal 2017
Her kan du blandt andet læse om:
 • Gave- og arveafgiften for virksomhedens generationsskifte nedsættes fra 15% til 5% i 2020
 • Hvad skal du overveje, inden du ansætter den første medarbejder i din virksomhed
 • Læs et eksempel på, hvordan leasing af maskiner har lettet mulighederne for at starte virksomhed
 • Reglerne 
  i relation til de skattemæssige aspekter af vennetjenester
 • Gennemgang af de vigtigste regler i forhold til hvide nummerplader, gule nummerplader og papegøjeplader
2. kvartal 2017
Her kan du blandt andet læse om:
 • Det er nu blevet et krav, at ledelsen i et selskab skal registrere, hvem der er virksomhedens reelle ejere
 • Du
   kan give din revisor adgang til virksomhedens digitale postkasse
 • Fra 1. januar 2017 har selskaber igen mulighed for at få godtgørelse for omkostninger til revisorer og advokater i forbindelse med skattesager
 • Firmaer kan tilbyde en lang række frynsegoder, som er skattefrie for medarbejderne. Det gælder eksempelvis parkering ved arbejdspladsen og gaver for op til 1.100 kroner om året
 • Muligheden for at få fradrag for tab på fordringer i eget konkursramte selskab
 • Skattereglerne for dit firmas betaling af tøj, sko, fortæring og andre udgifter i forbindelse med dine medarbejderes deltagelse i et motionsløb
1. kvartal 2017
Her kan du blandt andet læse om:
 • Der er kommet nye regler angående parkeringsafgifter, som selvstændige erhvervsdrivende nu kan trække fra i skat
 • Hvad du evt. kan gøre, hvis du har penge stående på en bankkonto, hvor du betaler negative renter
 • Har du som ejer ulovligt lånt penge i dit selskab, kan lånet måske lovliggøres
 • Selvstændige erhvervsdrivende har ofte høje forventninger til, hvad man kan trække fra i skat. Vi gennemgår nogle af skattereglerne for fartbøder, parkeringsbøder og udgifter til restaurantbesøg.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu