Håndværkerfradrag - Compta

Gå til indhold

Hoved menu:

Satser mv. > Satser privat / lønmodtager

20192020

Max. håndværkerfradrag pr. person
Max. fradrag for serviceydelser pr. person

12.200 kr.
6.100 kr.
12.500 kr.
6.200 kr.
Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet ændret for 2018. Den nye ordning giver fradrag for serviceydelser i hjemmet samt fradrag for en række håndværkerudgifter.

Ordningen omfatter både helårsboliger og fritidsboliger. For helårsboliger er der fradrag uanset, om man er ejer, lejer eller andelshaver, så længe man selv betaler for arbejdet, har ret til at vedligeholde boligen og bor i boligen, mens arbejdet bliver udført. Der gives kun fradrag for arbejdsløn, ikke materialer. 


Hvis et forsikringsselskab betaler for arbejdet, kan man kun få fradrag for den del af selvrisikoen, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen.Følgende arbejder er godkendt til håndværkerfradrag:

- Energirenovering, fx isolering, skift af døre/vinduer, skorsten eller installation af varmestyringsanlæg


- Energiforsyning, fx solceller, solfangere, husstandsvindmøller, solvarmeanlæg, varmepumper eller ventilation med varmeindvinding


- Klimatilpasning, fx kloakarbejder, dræn, nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg, rodzoneanlæg, højvandslukkere eller regnvandsfaskiner


- Grøn vedligehold, fx udvendigt malerarbejder, radonsikring eller afmontering af brændeovne


- Tilslutning af bredbånd samt installation af tyverialarm (først fradrag fra 2018).


Bemærk, at der (bortset fra isolering) ikke er fradrag for udgifter vedrørende tag.


Fra og med 2018 er der ikke længere fradrag for
- Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
- Solafskærmning af vinduer og glasdøre
- Energirådgivning
- Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
- Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
- Installation af ladestik til elbiler
- Fjernelse af asbest, PCB og bly- Almindeligt havearbejde, fx græsslåning, hækklipning, beskæring af buske og træer samt snerydning


- Vinduespudsning, indvendig og udvendig


- Børnepasning i hjemmet samt aflevering/afhentning af børn


- Rengøring, fx almindelig rengøring, opvask, tøjvask og strygning samt rensning/vask af tæpper og gardiner


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu