Gaver - Compta

Gå til indhold

Hoved menu:

Satser mv. > Satser privat / lønmodtager

20192020
Fradrag for gaver til velgørende formål, der er godkendt af SKAT (indberettes af gavemodtager, hvis man har oplyst CPR-nr.)
16.300 kr.
16.600 kr.
Bundgrænser for skattefri gaver: 


Børn, stedbørn og deres afkom (børn, oldebørn,tipoldebørn), plejebørn (fælles bopæl i min. 5 år og ophold begyndt inden barnet fyldte 15 år), forældre, samlevere (fælles bopæl i min. 2 år), 65.700 kr.67.100 kr.
Barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)23.000 kr.23.500 kr.
Sted-forældre og bedsteforældre65.700 kr.67.100 kr.
Gaveafgift af beløb over bundgrænsen til
- sted-forældre og bedsteforældre
- øvrige modtagere som nævnt ovenfor


36,25 %
15 %
 


36,25 %
15 % 

Gaver mellem ægtefæller er skattefri. Spørg evt. en advokat til råds om behov for ægtepagt og/eller tinglysning.


Gaver til andre personer end dem, der er nævnt ovenfor, beskattes som almindelig indkomst.


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu