Rejse og befordring - Compta

Gå til indhold

Hoved menu:

Satser mv. > Satser privat / lønmodtager

20182017
Kørsel:

Befordringsfradrag pr. arbejdsdag:
0 - 24 km.
25 - 120 km.
over 120 km. 
over 120 km., hvis du bor i en såkaldt udkantskommune *)

0,00 kr.
1,94 kr.
0,97 kr.
1,94 kr.

0,00
 kr.
1,93 kr.
0,97 kr.
1,93 kr.
Tillæg til befordringsfradrag ved transport over bro:
Storebælt, bil/motorcykel
Storebælt, tog/offentlig transport
Øresund, bil/motorcykel
Øresund, tog/offentlig transport

110 
kr.
15 kr.
50 kr.
8 kr.

110 kr.
15 kr.
50 kr.
8 kr.
Man kan få tillæg  til sit kørselsfradrag (beregnes automatisk ved indtastning på selvangivelsen), hvis man tjener mindre end
322.100 kr.316.200 kr.
Max beløb for tillæg til kørselsfradrag 
13.900 kr.
12.500 kr.
Man kan naturligvis ikke få befordringsfradrag, hvis arbejdsgiver betaler transporten, fx ved at stille fri bil til rådighed.


*) Bemærk, at såkaldte udkantskommuner defineres af SKAT, og at det kan ændre sig år for år. Den rigtige sats kommer automatisk frem, når man indtaster sin selvangivelse.


Rejse (satser pr. døgn):

Logi, herunder også privat indkvartering eller campingplads
214 kr.
209 kr.
Kost og småfornødenheder (gælder ikke turistchauffører);
+ 1/24 af satsen pr. time efter første døgn 

498 kr.
487 kr.
Reduktion i sats for kost og småfornødenheden ved
- morgenmad betalt af arbejdsgiver
- frokost betalt af arbejdsgiver
- aftensmad betalt af arbejdsgiver

15 %
30 %
30 %

15 %
30 %
30 %

Småfornødenheder (fx en kop kaffe, en avis eller en busbillet), beregnes som 25% af satsen for kost og småfornødenheder (gælder ikke for turistchauffører og selvstændige erhversdrivende) - er betinget af, at man ikke også har fået udbetalt skattefri rejsegodtgørelse fra arbejdsgiver124,50kr.
121,75 kr.
Max. fradrag for rejseudgifter (gælder ikke selvstændige)27.400 kr.
26.800 kr.
Man kan naturligvis kun få fradrag for rejseudgifter i det omfang, udgifterne ikke er betalt af arbejdsgiver, fx via skattefri diæter. 


Lønmodtagere får fradraget i den skattepligtige indkomst, mens selvstændige erhvervsdrivende får fradraget i den personlige indkomst (altså før beregning af arbejdsmarkedsbidrag). 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu