Skattesatser mv. - Compta

Gå til indhold

Hoved menu:

Satser mv. > Satser virksomhed

20192020
Skattesats for selskaber22 %22 %
Udbytte fra aktier er skattefri, hvis kapitalandelen udgør mindst
10 %
10 %
Udbytteskat, der skal tilbageholdes og indberettes ved udlodning27 %27 %
Bundgrænse for fremførsel af underskud fra tidligere år
(der kan maksimalt fremføres underskud svarende til 60% af 
 indkomst herudover)
8.385.000 kr.8.572.500 kr.
Husk at opkrævning af acontoskat sker via digital post, og at acontoskatten skal betales hhv. 20/3 og 20/11


 
  
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu